par mums

Latvija, Latvia, latviskā dzīvesziņa, tradīcijas, gadskārta, svētki, pasākumi, pasākumu karte, karte, dzīvotprieks, latviskā dzīvesziņa, paSaule, ļaudis

pasaule

latviskās dzīvesziņas kopējiem un tiem, kuri par tādiem vēlas kļūt

sazināties

Mēs esam šaiSaulē, dzīvojam zem Saules -Pasaulē, pēc Saules rita - ejam pa Saules ceļu, paSaulei. Mūsu senči gadu tūkstošiem ir dzīvojuši saskaņā ar dabu un Visuma likumiem, kopdami mūsu zemi, lai tā būtu spēcinoša un auglīga nākamajiem simtiem paaudžu. Mēs turpinām mūsu tautas iesākto un sargājam latvisko dzīvesziņu, gan to kopjot, gan daudzinot, gan nodrošinot tās gaitu līdzi laikam. Latviskās dzīvesziņas paSaule apvieno latviešus sadarbības tīklā, veicina organizāciju sadarbību un darbojas, kā tilts starp to sabiedrības daļu, kas vēlas izzināt, apgūt un stiprināt savu identitāti caur tautas tradīcijām un dzīves ziņu un latviskās dzīvesziņas kopējiem. Sadarbības tīkls veidojas no organizācijām, kopienām un atbalsta punktiem, kas mērķtiecīgi izzina un kopj mūsu tautas tradīcijas un iesaistās citu izglītošanas procesos, rīkojot gan kultūras, gan izglītojošus, gan praktiskus pasākumus un citas aktivitātes, caur kurām ikviens interesents var iegūt informāciju par mūsu tradicionālo kultūru un latvisko dzīvesziņu, nodrošinot kultūrvēsturiskā mantojuma pārmantojamību un tautas identitātes saglabāšanu mūsdienu globalizācijas laikmetā.

Latvija, Latvia, latviskā dzīvesziņa, tradīcijas, gadskārta, svētki, pasākumi, pasākumu karte, karte, dzīvotprieks, latviskā dzīvesziņa, paSaule, ļaudis
Latvija, Latvia, latviskā dzīvesziņa, tradīcijas, gadskārta, svētki, pasākumi, pasākumu karte, karte, dzīvotprieks, latviskā dzīvesziņa, paSaule, ļaudis

gadskārtas svētki

Gadskārtas svinības - gada rita svētki saskaņai ar dabu

Latvija, Latvia, latviskā dzīvesziņa, tradīcijas, gadskārta, svētki, pasākumi, pasākumu karte, karte, dzīvotprieks, latviskā dzīvesziņa, paSaule, ļaudis

pasākumi

Latviešu tradicionālie svētki un latvisko dzīvesziņu izzinoši un daudzinoši notikumi

Latvija, Latvia, latviskā dzīvesziņa, tradīcijas, gadskārta, svētki, pasākumi, pasākumu karte, karte, dzīvotprieks, latviskā dzīvesziņa, paSaule, ļaudis

vietas

Mūsu zemes spēka vietas un latviešu tikšanās centri

Latvija, Latvia, latviskā dzīvesziņa, tradīcijas, gadskārta, svētki, pasākumi, pasākumu karte, karte, dzīvotprieks, latviskā dzīvesziņa, paSaule, ļaudis

ļaudis

Tautas tradīciju kopēji katrā novadā, katrā pagastā

Mūsu komanda

Latvija, Latvia, latviskā dzīvesziņa, tradīcijas, gadskārta, svētki, pasākumi, pasākumu karte, karte, dzīvotprieks, latviskā dzīvesziņa, paSaule, ļaudis

Madis Krūze

dzivotprieks.lv video

Latvija, Latvia, latviskā dzīvesziņa, tradīcijas, gadskārta, svētki, pasākumi, pasākumu karte, karte, dzīvotprieks, latviskā dzīvesziņa, paSaule, ļaudis

Inese Krūze

Latviešu kopiena Ābols