Amatnieku darbu izstāde Latviskās dzīvesziņas SADARBĪBAS SAIETĀ

Latviskās dzīvesziņas SADARBĪBAS SAIETU 26. novembrī kuplinās amatnieki kā: Elīna Kūle-Braže, Māris Braže piedāvājot senās rotas; Zanda Priedniece ar māla traukiem; Ilze Vainovska – Liepājā noķerto dzintaru rotas; Madara Bartkeviča – māla trauki; Zanda Skujiņa – etnogrāfiskās un arheoloģiskās rotas; Vita Ozerinska – ziedūdeņi un eliksīri no Latvijas pļavām, mežiem un pašu dārza; Ausma Spalviņa[…]

Aug latviskās dzīvesziņas paSaule

Augošā zinātkāre par mūsu tautas tradīcijām, izpaužas izglītojošu, praktisku un izklaidējošu pasākumu piedāvājumā. Aizvien palielinās to cilvēku loks, kas sāk apzināties latvisko dzīvesziņu un interesēties par tradicionālo kultūru. Lai stiprinātu savstarpējo sadarbību un izpaust mūsu dzīvesziņu, Radošā apvienība DZĪVOTPRIEKS ir ierosinājusi veidot latviskās dzīvesziņas paSauli. Latviskās dzīvesziņas paSaules rašanās iemesls ir stiprināt tautas kultūru uzturošo[…]