Latvieši apvienojas, lai Latvijas 100. gadā dāvātu latvisku Latviju!

28. novembrī, Ādažu kultūras centrā risināsies Latviskās dzīvesziņas paSaules SADARBĪBAS SAIETS, pulcējot tradīciju kopas, kopienas un latviskās dzīvesziņas stiprinātājus. Sadarbības saiets ir viens no jaunā latviešu sadarbības tīkla Latviskās dzīvesziņas paSaules plānotajiem pasākumiem, kas vieno latviešus ar mērķi nostiprināt latviešu tautai raksturīgo tradīciju, kultūru un dzīvesziņu, tautas ilgtspējas un attīstības stiprināšanai, lai sagaidot Latvijas 100.[…]

Noslēguesies reģistrācija 28. novembra Latviskās dzīvesziņas paSaules SADARBĪBAS SAIETAM

  PIETEIKŠANĀS DALĪBAI SAIETĀ Dalībnieks tiek reģistrēts dalībai saietā, nosūtot uz e-pastu pasaule@latviskadziveszina.lv savu vārdu un uzvārdu. Piesakoties kopām, kopienām, vai dalībnieku grupai, reģistrācija dalībai saietā notiek, nosūtot uz e-pastu pasaule@latviskadziveszina.lv kopas, kopienas nosaukumu, dalībnieku skaitu un to vārdus, uzvārdus. Reģistrēties saietam var līdz 25. novembrim. Dalībnieku skaits ierobežots. Saieta dalībnieki, kas pārstāv kopas un kopienas tiek aicināti līdzi ņemt[…]

Aug latviskās dzīvesziņas paSaule

Augošā zinātkāre par mūsu tautas tradīcijām, izpaužas izglītojošu, praktisku un izklaidējošu pasākumu piedāvājumā. Aizvien palielinās to cilvēku loks, kas sāk apzināties latvisko dzīvesziņu un interesēties par tradicionālo kultūru. Lai stiprinātu savstarpējo sadarbību un izpaust mūsu dzīvesziņu, Radošā apvienība DZĪVOTPRIEKS ir ierosinājusi veidot latviskās dzīvesziņas paSauli. Latviskās dzīvesziņas paSaules rašanās iemesls ir stiprināt tautas kultūru uzturošo[…]