labība2000

Aug latviskās dzīvesziņas paSaule

Augošā zinātkāre par mūsu tautas tradīcijām, izpaužas izglītojošu, praktisku un izklaidējošu pasākumu piedāvājumā. Aizvien palielinās to cilvēku loks, kas sāk apzināties latvisko dzīvesziņu un interesēties par tradicionālo kultūru. Lai stiprinātu savstarpējo sadarbību un izpaust mūsu dzīvesziņu, Radošā apvienība DZĪVOTPRIEKS ir ierosinājusi veidot latviskās dzīvesziņas paSauli. Latviskās dzīvesziņas paSaules rašanās iemesls ir stiprināt tautas kultūru uzturošo[…]