Aizritējis saiets “GADSKĀRTA”

Uz ikgadējo Latviskās dzīvesziņas SAIETU 4. novembrī Ādažu Kultūras centrā pulcējās latviskās dzīvesziņas kopienu un tradicionālas kultūras nozares pārstāvji, lai kopīgi izprastu Gadskārtas svētku aktualitāti mūsdienu sabiedrībā. Andris Kapusts atklāj, ka neskatoties uz to, ka Gaskārtu svētki ir mūsu dzīvesziņas pamats, šī tradīcija mūsdienās ir ļoti maz pētīta. Iespējams, tieši tas ir iemesls, kāpēc mūsdienās[…]

Latviskās dzīvesziņas saiets GADSKĀRTA

AICINĀM uz Latviskās dzīvesziņas SAIETU! 4. novembrī Ādažu Kultūras centrā, Gaujas ielā 33A. Aicinām kopas, kopienas, tradicionālās kultūras pārstāvjus uz Latviskās dzīvesziņas SADARBĪBAS SAIETU. Saieta galvenā tēma – GADSKĀRTA. Bagātināsimies savā izpratnē par Gadskārtas ritu un vienosimies to svinēšanā, lai stiprinātu mūsu tautas saknes šai zemē. Programma. 9.30 Reģistrācija no 10.00 – 13.00 Dagmāra Beitnere LaGalla, Inese[…]

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Latviskās dzīvesziņas sadarbības saiets   Šā gada 26. novembrī no pulksten 10:00 Tradīciju kopa “Ābols” un apvienība Latviskās dzīvesziņas „paSaule” aicina uz vērienīgu sadarbības saietu Ādažu Kultūras centrā, Gaujas ielā 33A. Dienas garumā tiks aplūkotas trīs aktuālas tēmas jeb sarunu lauki, kas ir cieši saistīti ar latvisko patību: garīgās un tikumiskās vērtības, kuras izpaužas darba[…]

Amatnieku darbu izstāde Latviskās dzīvesziņas SADARBĪBAS SAIETĀ

Latviskās dzīvesziņas SADARBĪBAS SAIETU 26. novembrī kuplinās amatnieki kā: Elīna Kūle-Braže, Māris Braže piedāvājot senās rotas; Zanda Priedniece ar māla traukiem; Ilze Vainovska – Liepājā noķerto dzintaru rotas; Madara Bartkeviča – māla trauki; Zanda Skujiņa – etnogrāfiskās un arheoloģiskās rotas; Vita Ozerinska – ziedūdeņi un eliksīri no Latvijas pļavām, mežiem un pašu dārza; Ausma Spalviņa[…]

Latviskās dzīvesziņas SADARBĪBAS SAIETS

AICINĀM uz Latviskās dzīvesziņas SADARBĪBAS SAIETU! novembrī Ādažu Kultūras centrā, Gaujas ielā 33A Aicinām kopas, kopienas, latviskās dzīvesziņas daudzinātājus uz Latviskās dzīvesziņas SADARBĪBAS SAIETU. Saieta mērķis ir: Apzināt un vienot latviskās dzīvesziņas kopējus, izveidojot sadarbības tīklu; Kopīgi izprast Latviskās dzīvesziņas nozīmīgumu šodienas latvietim-latviskā pasaules tvēruma loma ikdienā, katra garīgajā un fiziskajā attīstībā; Latviskās dzīvesziņas vērtības[…]

PIETEIKŠANĀS uz 26. novembra SADARBĪBAS SAIETU

Ādažu Kultūras centra Tradīciju kopa „ĀBOLS” sadarbībā ar „Latviskās dzīvesziņas pasaule” un „Dzīvotprieks.lv” organizē Sadarbības saietu vienkopus pulcējot kultūras un izglītības jomas pārstāvjus, uzņēmējus un to sabiedrības daļu, kam svarīgi saglabāt latviskumu savā dzīvē. KĀ PIETEIKTIES? Dalībnieks tiek reģistrēts dalībai saietā, nosūtot uz e-pastu pasaule@latviskadziveszina.lv savu vārdu un uzvārdu. Piesakoties kopām, kopienām, vai dalībnieku grupai, reģistrācija dalībai saietā notiek, nosūtot[…]

STIPRA ĢIMENE latviskajā tradīcijā – Latviskās dzīvesziņas paSaule nometne

Latviskās dzīvesziņas paSaule nometne ģimenēm. Stipru ģimeni veido tradīcijas. Ģimenes godi ir viens no nozīmīgākajiem procesiem tradīcijas pārmantošanā. Nometnē kopīgi izzināsim ģimenes godus un latvisko tradīciju, kas veido stirpu ģimeni. . TĒMAS un notikumi: Ģimeņu godi latviskajā tradīcijā. Ģimenes godu garīgie un tikumiskie aspekti. Iniciācijas. Pirtīžas. Krustabas. Ekspedīcija pa Talsu apkaimes svētvietām. Mūzika, rotaļas, radošās[…]

Tradīcija vieno latviskās dzīvesziņas ceļā!

Smeļoties zināšanas latviešu tautas tradīcijā, senču atstātajā mantojumā, aktualizējot tā nozīmi un lomu šodienas sabiedrībā, 28. novembrī, Ādažu kultūras centrā pulcējās latviskās dzīvesziņas pārstāvji, tradīciju kopas un latviešu kopienas Latviskās dzīvesziņas paSaules SADARBĪBAS SAIETĀ. Sadarbības saiets bija viens no jaunā latviešu sadarbības tīkla Latviskās dzīvesziņas paSaule pasākumiem, kas vienoja latviešus ar mērķi nostiprināt latviešu tautai[…]