Latviskās dzīvesziņas SADARBĪBAS SAIETS

AICINĀM uz Latviskās dzīvesziņas SADARBĪBAS SAIETU!

  1. novembrī Ādažu Kultūras centrā, Gaujas ielā 33A

Aicinām kopas, kopienas, latviskās dzīvesziņas daudzinātājus uz Latviskās dzīvesziņas SADARBĪBAS SAIETU.

Saieta mērķis ir:

  • Apzināt un vienot latviskās dzīvesziņas kopējus, izveidojot sadarbības tīklu;
  • Kopīgi izprast Latviskās dzīvesziņas nozīmīgumu šodienas latvietim-latviskā pasaules tvēruma loma ikdienā, katra garīgajā un fiziskajā attīstībā;
  • Latviskās dzīvesziņas vērtības šodienas kontekstā, to loma ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā.

Latviskās dzīvesziņas Sadarbības saiets ir SARUNU LAUKS latviskās dzīvesziņas turētājiem, daudzinātājiem, pētniekiem, praktizētājiem – tiem, kas vēlas caur latviskās dzīvesziņas pasaules tvērumu paskatīties uz mūsdienu sadzīvi un apzināt latviskās dzīvesziņas lomu šodienas sabiedrībā un savās dzīvēs.

PIESAKI savu dalību un piedalies sarunā!

pieteikšanās: pasaule@latviskadziveszina.lv

sadarbibas_saiets_2016

ATBALSTI SAIETA NORISI, ZIEDOJOT:

Biedrība “Radošā apvienība DZĪVOTPRIEKS”

Reģ.nr.: 40008215985

Konts: LV46UNLA 0050 0214 273 23

Banka: SEB Banka

SWIFT kods: UNLALV2X

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *