Latvieši apvienojas, lai Latvijas 100. gadā dāvātu latvisku Latviju!

28. novembrī, Ādažu kultūras centrā risināsies Latviskās dzīvesziņas paSaules SADARBĪBAS SAIETS, pulcējot tradīciju kopas, kopienas un latviskās dzīvesziņas stiprinātājus.

Sadarbības saiets ir viens no jaunā latviešu sadarbības tīkla Latviskās dzīvesziņas paSaules plānotajiem pasākumiem, kas vieno latviešus ar mērķi nostiprināt latviešu tautai raksturīgo tradīciju, kultūru un dzīvesziņu, tautas ilgtspējas un attīstības stiprināšanai, lai sagaidot Latvijas 100. gadu, Latvijai dāvātu latvisku Latviju.

„Mūsu nākamais kopīgais darbs ir radīt sadarbības tīklu, kas būs pieejams internetā, kā latviskās dzīvesziņas notikumu un kopienu karte. Sadarbības tīkla karte darbosies kā saziņas centrs starp tiem, kas vēlas izzināt un stiprināt savu patību caur tautas tradīcijām un latviskās dzīvesziņas kopējiem”, stāsta „Radošās Apvienības DZĪVOTPRIEKS” pārstāve Inese Krūze. Lai īstenotu šo ieceri ir uzsākts finansējuma līdzdalības projekts sadarbībā ar Projektu Banku, kur ikvienam ir iespēja kļūt par latviskās dzīvesziņas paSaules daļu dodot savu pienesumu mērķa sasniegšanai.

Sadarbības tīkla Latviskās dzīvesziņas paSaules mērķis ir rūpēties par latviešu tautai raksturīgo kultūru un dzīvesziņu šodienas Latvijā. Latviskā dzīvesziņa dod latviešu garīgās un tikumiskās vērtībās balstītus orientierus, tautas pieredzē balstītu Pasaules izpratni un pārliecību par tradīciju īpašo, nepārejošo nozīmi, kas palīdz nenomaldīties mūsdienu Pasaulē neatkarīgi no dzīves vietas, nenoliedzot arī sinkrētisko mijiedarbi ar citām reliģijām un pasaules uztverēm. Māca lepnumu par piederību senai un nozīmīgai kultūrai un garīgai tradīcijai. Palīdz saprast savas dzīvošanas dziļāko jēgu, paaudžu paaudzē mantotās sakrālās dzīves vērtības un laimes formulu ģimenē, tautā, cilvēcē.

Šo sestdien SADARBĪBAS SAIETĀ, tiks apzināta šodienas situācija un izvirzīti tālākie darbi, kas mērķtiecīgi nostiprinās latviskās dzīvesziņas izpausmes šodienas Latvijā. Sadarbības saietu rīko Ādažu Kultūras centra tradīciju kopa „Ābols”, sadarbojoties ar Radošo apvienību DZĪVOTPRIEKS un Latviskās dzīvesziņas paSauli.

Saieta norise ir iespējama pateicoties sociāli atbildīgiem uzņēmumiem SIA „Kurbads un Ko”, SIA „Spilva”, SIA „Printmix”, grauzdētavai Rocket Bean un citiem.

Par saieta norisi informācija būs pieejama www.latviskadzivesina.lv

Informāciju sagatavoja: Latviskās dzīvesziņas paSaule preses centrs.

Kontakttālrunis: 29289859

e-pasts: pasaule@latviskadziveszina.lv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *