Noslēguesies reģistrācija 28. novembra Latviskās dzīvesziņas paSaules SADARBĪBAS SAIETAM

 

PIETEIKŠANĀS DALĪBAI SAIETĀ

Dalībnieks tiek reģistrēts dalībai saietā, nosūtot uz e-pastu pasaule@latviskadziveszina.lv savu vārdu un uzvārdu.

Piesakoties kopām, kopienām, vai dalībnieku grupai, reģistrācija dalībai saietā notiek, nosūtot uz e-pastu pasaule@latviskadziveszina.lv kopas, kopienas nosaukumu, dalībnieku skaitu un to vārdus, uzvārdus.

Reģistrēties saietam var līdz 25. novembrim. Dalībnieku skaits ierobežots.

Saieta dalībnieki, kas pārstāv kopas un kopienas tiek aicināti līdzi ņemt informatīvus materiālus, ja tādi ir, piemēram, reklāmas materiālus par saviem paredzētajiem pasākumiem, bukletus par savu darbību, tāpat arī uzskatāmas lietas, kas kalpotu kā izzinoši un informatīvi materiāli par mūsu tautas tradicionālo kultūru. Tiem, kuriem ir nepieciešams galds uzskates materiālu, reklāmas materiālu izvietošanai, jādara tas zināms organizatoriem līdz 22. novembrim, sūtot ziņu uz e-pastu pasaule@latviskadziveszina.lv.

 Ja jūsu starpā ir amatnieki, kuri vēlas piedāvāt savu produkciju citiem dalībniekiem, lūdzu, savlaicīgi (ne vēlāk par 22. novembri) sazinieties ar organizatoriem par tirdzniecības nosacījumiem, rakstot uz pasaule@latviskadziveszina.lv, vai telefoniski 29289859 (Inese Krūze).

Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pastu pasaule@latviskadziveszina.lv vai zvaniet +371 29289859 Inesei Krūzei.

Mēs esam šaiSaulē, dzīvojam zem Saules -Pasaulē, pēc Saules rita – ejam pa Saules ceļu, paSaulei. 

 

3 thoughts on “Noslēguesies reģistrācija 28. novembra Latviskās dzīvesziņas paSaules SADARBĪBAS SAIETAM

  • Brīnišķīgi piepildīta diena, jūtamies patiešām pagodinātas par iespēju piedalīties Latviskās dzīvesziņas Sadarbības saietā, dzirdēt, sajust un atgādināt sevī to spēku, ko dod latviskās dzīvesIZziņa. Brīnišķīgi noorganizēts pasākums, sirsnīgs paldies saieta organizatoriem. Ļoti daudz ko no dzirdētā un redzētā ar prieku un patikšanu pielietosim savās ģimenēs, dalīsimies ar draugiem un paziņām.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *