100.GADSKĀRTA

 

Iesaisties tradicionālās Gadskārtas kopīgā svinēšanā Latvijas Republikas 100. gadā!

Rīcības mērķis:

Latviskās pašapziņas stiprināšana caur Gadskārtas ritu tradīcijas izpratni un pārmantošanu.

Ikkatrs latvietis ir aicināts Latvijas Republikas 100. gadā kopā piedzīvot gadskārtas svētkus, izjūtot tautas vienotību ar mūsu zemi un dabu. Mūs vieno mērķis – lai katrā Latvijas novadā ir vismaz viena Gadskārtas svētku norises vieta, kur ikviens var pievienoties savas apkārtnes vietējai latviešu kopienai ikkatrā no astoņiem gadskārtas svinamo dienu rituāliem.

Iezīmē savu novadu latviskā Latvijā – piesaki savu gadskārtas svētku rituāla vietu un laiku, lai izziņotu to Vislatvijas 100.gadskārtas svētku kartē un palīdzētu visiem uzzināt par gaidāmajiem notikumiem.

>>>PIETEIKT GADSKĀRTAS SVĒTKU PASĀKUMU<<<

Ja neizdodas aizpildīt augstākminēto anketu sūti pasākuma pieteikuma aprakstu uz e-pastu pasaule@latviskadziveszina.lv , iekļaujot svētku notikuma nosaukumu, vietu, laiku, nelielu norises aprakstu un ilustratīvu attēlu vai pasākuma plakātu, kā arī savu kontaktinformāciju interesentiem un saiti uz pasākuma vai organizatora interneta vietni!

Tautas izaugsmes pamātā ir tās kultūrtelpas uzturēšana, ko nodrošina tradīcijas pārmantošana. Zināšanu apmaiņa veicina tradicionālo izpratni par dabas ritma likumsakarībām un to pielietojumu ikdienā.

Cēloņsakarību rits uzskatāmi atspoguļojas tradicionālo gada laiku un svinamo dienu ciklā, ko iezīmē gan Saules un Mēness ritējums, gan atšķirīgie zvaigžņu stāvokļi un saimnieciskās norises cilvēku ikdienā. Katra gadalaika sākumu, pilnbriedu un noslēgumu ikdienas ritumā atzīmējam kā īpašus brīžus, Saules gada sevišķu notikumu secību, kuru svinam saulgriežos un gadskārtas svētkos, ko iezīmē svinamās dienas – Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Ūsiņi, Jāņi, Māras, Apjumības un Mārtiņi. Gadskārtas rits sevī glabā praktiskus rituālus, kas ļauj cilvēkam dzīvot saskaņā ar dabu, kā arī tēlainus priekšstatus, kas palīdz izprast latviešu kultūrai raksturīgos uzskatus par visuma uzbūvi un likumsakarībām.

Tradīciju kopēji un svētku rituālu vadītāji, viedokļu un zināšanu apmaiņai, pirms katriem svētkiem aicināti piedalīties Latviskās dzīvesziņas paSaules saietos, lai izlīdzinātos izpratnē par Gadskārtas svētku nozīmi un bagātinātu savas zināšanas par svinamo dienu un rituālu tradīcijām un praktisko dzīvesziņas pielietojumu gada ritējumā.

>>> PIETEIKTIES DARBA GRUPĀ <<<


 

Es esmu TAUTA!

Es esmu ZEME!

Es esmu VALSTS!

 

Es esmu LATVIJA!